+49 (0) 221-71 99 72-29 info@cornelius-rechtsanwalt.de

Apple Beveiligingsupdates

Hoe­wel we niet beper­ken wie Win­dows 11 SE-appa­ra­ten kan kopen, zijn hun vereen­vou­dig­de basis­mo­geli­jk­he­den en erva­rin­gen echt gericht op kin­de­ren in de basis­school­leef­tijd. Het is een stuk een­vou­di­ger om uw bestan­den en foto’s over te dra­gen...